Meedio - silta eri maailmojen välillä

Meediona toimiessani välitän viestejä henkimaailmasta tähän meidän 3D-ulottuvuuteemme. Maailmat ja energiat ovat yhtä tosia molemmat, viestien kuuleminen ja niille herkistyminen on kuitenkin haaste tässä ärsyketulvassa. Olen sitä mieltä, että meillä jokaisella on mahdollisuus kehittää aistejamme ja kehittyä kuulemaan ja kuuntelemaan muita ulottuvuuksia.

Viestejä edesmenneiltä

Tästä ulottuvuudesta poistuneet henget saattavat jäädä lähellemme kuoleman jälkeen. Oletko joskus tuntenut tutun tuoksun tai mennyt kananlihalle aivan kuin sinua olisi kosketettu? Nämä ovat yleisimpiä aistimiamme "kosketuksia". Yleensä vain tällaiset kokemukset laitetaan helposti mielikuvituksen piikkiin ja unohdetaan. Missään tapauksessa näitä ei kannata säikähtää eikä pelätä. Henget, jotka meihin haluavat yhteyden, ovat yleensä juuri lähimpiä rakkaitamme tai muita sukulinjan jäseniä, joilla on viesti välitettävänä. 

En tee pelkästään meedio-istuntoja, mutta olen huomannut aikaa myöden viestien lomittuvan selvänäkötulkintojen lomaan kauniisti. Yleensä selvänäkijän työtä tehdessäni paikalla on myös asiakkaan henkioppaita, auttajia ja mahdollisesti juuri läheisiä, joilla on jotakin sanottavaa. Edesmenneiden viestit ovat hyvinkin humoristisia usein ja koodikieltä, joten niiden oikeanlaisessa tulkinnassa asiakkaalla on suuri merkitys. Henget näyttäytyvät usein korostaen jotakin tiettyä piirrettä, joka tekee heistä helpommin tunnistettavia. Asioita näytetään mielikuvien ja visuaalisten viestien  avulla. Henki pyrkii löytämään sellaiset mielikuvat ja tavat kertoa, jotka meediona toimivan elämänkokemus ja sanavarasto pukee oikeaan asuun. 

Haluatko yhteyden poisnukkuneeseen läheiseen? 

Joskus myös tässä maailmassa elävä haluaa varmistua, että henkimaailmaan siirtyneellä on kaikki ok. Tai jokin kesken jäänyt asia halutaan saada mielenrauhan vuoksi päätökseen. Henki voidaan myös pyytää paikalle. Täytyy kuitenkin muistaa, että henkiä ei voi käskeä ja paikalle saattaa tullakin joku vielä innokkaampi kuin se, jota on pyydetty. Yleensä näilläkin on oma tarkoituksena ja viestintuoja on aina siihen hetkeen juuri oikea. 

Viestejä ei kannata myöskään pelätä. Vaikka välit olisivat olleet hyiset, eivät henget kanna kaunaa tai halua ilkeillä. He ovat päässeet valoon ja näkevät kaiken eri tavalla kuin maallisessa kulkuvälineessä kiinni ollessaan. 

UUTTA: Nyt myös henkilökohtaisia vastaanottoja eri kaupungeissa. Kerää kaveriporukka ja tulen tekemään tulkintoja. Voit kysyä tulevia aikoja ja paikkoja myös sähköpostilla. 

Selvännäkijä Kaia
33101
Tampere
0700 82 242
kaia@kaia.fi